Ponuka na firemné vzdelávanie zamestnancov

Jazyková výučba zamestnancov firmy

ANGLICKÉHO JAZYKA – všeobecná výučba

Forma evidencie:           

- prezenčná

- podľa evidencie v triednej knihe

Miesto výkonu:  v priestoroch DunAkadémie, popr. v sídle firmy

Forma výučby: podľa dohody

 

Jazyková výučba zamestnancov firmy

ANGLICKÉHO JAZYKA – pre čašníkov, pre kuchárov, pre chyžné

Forma evidencie:           

- prezenčná

- podľa evidencie v triednej knihe

Miesto výkonu:  v priestoroch DunAkadémie, popr. v sídle firmy

Forma výučby: podľa dohody

 

Jazyková výučba zamestnancov firmy

ANGLICKÉHO JAZYKA – technická odborná

Forma evidencie:

- prezenčná

- podľa evidencie v triednej knihe

Miesto výkonu: v priestoroch DunAkadémie, popr. v sídle firmy

Forma výučby:  podľa dohody

 

Jazyková výučba zamestnancov firmy

ANGLICKÉHO JAZYKA – Native Speaker

Forma evidencie:           

- prezenčná

- podľa evidencie v triednej knihe

Miesto výkonu: v priestoroch DunAkadémie, popr. v sídle firmy

Forma výučby:  podľa dohody

 

Jazyková výučba zamestnancov firmy

NEMECKÉHO JAZYKA

Forma evidencie:           

- prezenčná

- podľa evidencie v triednej knihe

Miesto výkonu: v priestoroch DunAkadémie, popr. v sídle firmy

Forma výučby:  podľa dohody

 

Jazyková výučba zamestnancov firmy

NEMECKÉHO JAZYKA – pre čašníkov, pre kuchárov, pre chyžné

Forma evidencie:           

- prezenčná

- podľa evidencie v triednej knihe

Miesto výkonu: v priestoroch DunAkadémie, popr. v sídle firmy

Forma výučby:  podľa dohody

 

Jazyková výučba zamestnancov firmy

SLOVENSKÉHO JAZYKA - konverzačne

Forma evidencie:           

- prezenčná

- podľa evidencie v triednej knihe  (potvrdená podpisom účastníka)

Miesto výkonu: v sídle firmy

Forma výučby: podľa dohody

 

 

Práca s PC v prostredí Windows

(56 vyuč. hodín – MS Word, MS Excell, MS OUTLOOK a Internet)

Forma evidencie: prezenčná

Profil absolventa: absolvent získa vedomosti a zručnosti potrebné pre používanie voľne šíriteľnej kancelárskej sady MS Office.

Miesto výkonu: v priestoroch DunAkadémie, popr. v sídle firmy

Forma výučby:  podľa dohody

 

Práca s PC v prostredí Windows

(30 vyuč. hodín – MS Excell pre pokročilých)

Forma evidencie: prezenčná

Profil absolventa:  absolvent získa vedomosti a zručnosti potrebné pre používanie voľne šíriteľnej kancelárskej sady MS Office.

Miesto výkonu:  v priestoroch DunAkadémie, popr. v sídle firmy

Forma výučby:  podľa dohody

 

Grafický program

(45 vyuč. hodín - CorelDRAW)

Forma evidencie:  prezenčná

Požadované vstupné vzdelanie:   ovládanie základov práce s osobným počítačom

Profil absolventa:  absolvent bude po ukončení kurzu schopný navrhnúť vzhľad a štruktúru firemného loga, bude vedieť vytvoriť a graficky upraviť: plagát, pozvánku alebo diplom ai.

 

STROJOPIS – TECHNIKA ADMINISTRATÍVY –  OBCHODNÁ KOREŠPONDENCIA

(60 vyuč. hodín)

Forma evidencie:  prezenčná

Profil absolventa:  absolvent kurzu zvládne:

  • techniku písania na klávesnici písacieho stroja alebo počítača desaťprstovou hmatovou metódou
  • písanie a úpravu písomností podľa platnej STN 01 6910
  • úpravou listov do zahraničia.

 

MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI, KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI

Forma evidencie:  prezenčná

Profil absolventa: absolvent získa vedomosti a zručnosti potrebné …

Miesto výkonu: v priestoroch DunAkadémie, popr. v sídle firmy

Forma výučby: podľa dohody

 

1 vyuč. hodina = 45 minút

1 hodina = 60 minút