Aktuality

VIAZANIE A ARANŽOVANIE KVETOV

vzdelávací program akreditovaný MŠVVaŠ SR

Termín začatia: jeseň 2022 

Celkový rozsah: 164 hodín

Cena kurzu : 490,00 € (cenu garantujeme  pri počte 6 osôb)

ŠKOLENIE PRACOVNÍKOV NÍZKOTLAKOVÝCH KOTLOV (KURIČI)

(VI. trieda – do 100 kW; V. trieda – nad 100 kW)

 

Termín konania:  11. októbra 2022 od 08.00 hod. (prezentácia 7.45 - 08.00 hod.)

Miesto konania:    DunAkadémia, Hlavná 23, Dunajská Streda, I. poschodie

AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA PRACOVNÍKOV NÍZKOTLAKOVÝCH KOTLOV V. A VI. TRIEDY

(1-dňové školenie)

 

Termín konania:  11. októbra 2022 od 08.00 hod. (prezentácia 7.45 - 08.00 hod.) 

Miesto konania:   DunAkadémia, Hlavná 23, Dunajská Streda, I. poschodie

Lektor:  Ľubomír Novák