AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA PRACOVNÍKOV NÍZKOTLAKOVÝCH KOTLOV V. A VI. TRIEDY

(1-dňové školenie)

 

Termín konania:  23. mája 2024 od 08.00 hod.

Miesto konania:   DunAkadémia, Hlavná 23, Dunajská Streda, I. poschodie

Lektor:  Ľubomír Novák

Účastnícky poplatok:   47,00 €

Účastnícky poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách (občerstvenie, honorár a cestovné lektora, študijné materiály, poštovné a réžia).  

 

Školenie je určené držiteľom osvedčení (6.tr.) a preukazov (5.tr.) pred ukončením doby platnosti 5 rokov (doklady z rokov 2014).  Zároveň je treba odovzdať fotokópiu platného osvedčenia/preukazu.

Účastnícky poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách (občerstvenie, honorár a cestovné lektora, študijné materiály, poštovné a réžia).