Kozmetik - Kozmetička

Vzdelávací program akreditovaný MŠVVaŠ SR

Rekvalifikačný kurz je možné absolvovať aj cez UPSVaR - REPAS

 

Celkový rozsah: 450 hodín

Termín  konania kurzu:  marec 2024 v priestoroch DunAkadémie, Hlavná 23, 929 01 Dunajská Streda

Požadované vstupné vzdelanie: minimálne stredoškolské vzdelanie.

Cieľom kurzu je odborne, metodicky a prakticky pripraviť frekventantov na zvládnutie základných zručností pre výkon kozmetických úkonov a získanie zručnosti v oblasti depilácie a epilácie, líčenia na základe všetkých technologických postupov, vizážistických techník, starostlivosti o ruky, estetickej úpravy pleti ako súčasť celkovej starostlivosti o harmonickú osobnosť.

Absolvent vzdelávacieho programu získa súvisiace odborné vedomosti z oblasti zdravovedy, dermatológie, základné pravidlá kozmetickej starostlivosti, hygieny a epidemiológie, ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci v oblasti kozmetiky, psychológie a etiky kozmetičky, depilácie a epilácie, starostlivosti o ruky a líčenia. Je zručný v oblasti diagnostikovania kvality pokožky, určenia typu pleti, voľby pracovných postupov v súlade so stavom pokožky a typu pleti, použitia vhodných ošetrovacích prípravkov, masáže tváre, krku a dekoltu, technológie hĺbkového čistenia pokožky, úpravy a zafarbenia obočia a mihalníc, depilácie a epilácie, líčenia na základe všetkých technologických postupov, vizážistických techník, starostlivosti o ruky, estetickej úpravy pleti ako súčasťcelkovej starostlivosti o harmonickú osobnosť. Získa základné súvisiace ekonomické vedomosti.

Vzdelávací program bude realizovaný formou prednášok, praktických ukážok, ilustratívno-výkladovými metódami, praktickými odbornými cvičeniami zameraným na získanie a upevnenie praktických zručností.

Po úspešnom ukončení absolvent získa osvedčenie akreditované MŠVVaŠ SR.