Aktuality

VIAZANIE A ARANŽOVANIE KVETOV

vzdelávací program akreditovaný MŠVVaŠ SR

Termín začatia: 11. septembra 2023

Celkový rozsah: 164 hodín

Cena kurzu : 490,00 € - 516,60 €

ŠKOLENIE PRACOVNÍKOV NÍZKOTLAKOVÝCH KOTLOV (KURIČI)

(VI. trieda – do 100 kW; V. trieda – nad 100 kW)

 

Termín konania: 09. októbra 2023 od 08.00 hod. (prezentácia 7.45 - 08.00 hod.) - po prihlásení aspoň 5 osôb

AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA PRACOVNÍKOV NÍZKOTLAKOVÝCH KOTLOV V. A VI. TRIEDY

(1-dňové školenie)

 

Termín konania:  09. októbra 2023 od 08.00 hod. (prezentácia 7.45 - 08.00 hod.) - po prihlásení aspoň 5 osôb

Miesto konania:   DunAkadémia, Hlavná 23, Dunajská Streda, I. poschodie