Aktuality

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V PRAXI OBECNÝCH (MESTSKÝCH) ÚRADOV

                                                     

Termín konania: stanovíme po prihlásení 8 osôb

ŠKOLENIE PRACOVNÍKOV NÍZKOTLAKOVÝCH KOTLOV (KURIČI)

(VI. trieda – do 100 kW; V. trieda – nad 100 kW)

 

Termín konania:  15. októbra 2020 od 08.00 hod. (prezentácia od 07.30 hod. do 08.00 hod.)

Miesto konania:    DunAkadémia, Hlavná 23, Dunajská Streda, I. poschodie

AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA PRACOVNÍKOV NÍZKOTLAKOVÝCH KOTLOV V. A VI. TRIEDY

(1-dňové školenie)

 

Termín konania:  15. októbra 2020 od 08.00 hod. (prezentácia od 07.30 hod. do 08.00 hod.)

Miesto konania:   DunAkadémia, Hlavná 23, Dunajská Streda, I. poschodie

Lektor:  Ľubomír Novák