Aktuality

Ponuka na firemné vzdelávanie zamestnancov

Jazyková výučba zamestnancov firmy

ANGLICKÉHO JAZYKA – všeobecná výučba

Forma evidencie:           

- prezenčná

- podľa evidencie v triednej knihe

Miesto výkonu:  v priestoroch DunAkadémie, popr. v sídle firmy

VIAZANIE A ARANŽOVANIE KVETOV

vzdelávací program akreditovaný MŠVVaŠ SR

Termín začatia: máj 2024 (po prihlásení aspoň 5 osôb)

Celkový rozsah: 164 hodín

Cena kurzu : 490,00 € - 516,60 €

ŠKOLENIE PRACOVNÍKOV NÍZKOTLAKOVÝCH KOTLOV (KURIČI)

(VI. trieda – do 100 kW; V. trieda – nad 100 kW)

 

Termín konania: 23. mája 2024 od 08.00 hod. (prezentácia 7.45 - 08.00 hod.)

Miesto konania:    DunAkadémia, Hlavná 23, Dunajská Streda, I. poschodie

AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA PRACOVNÍKOV NÍZKOTLAKOVÝCH KOTLOV V. A VI. TRIEDY

(1-dňové školenie)

 

Termín konania:  23. mája 2024 od 08.00 hod.

Miesto konania:   DunAkadémia, Hlavná 23, Dunajská Streda, I. poschodie

Lektor:  Ľubomír Novák