AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA PRACOVNÍKOV NÍZKOTLAKOVÝCH KOTLOV V. A VI. TRIEDY

(1-dňové školenie)

Termín konania: 23. mája 2024 od 08.00 hod. (prezentácia od 07.45 do 08.00 hod.)

Miesto konania: DunAkadémia, Hlavná 23, Dunajská Streda (I. posch.)

Lektor:   Ľubomír Novák

Cena: 47,00 € / osoba

Bankové spojenie:  Prima Slovensko a.s., IBAN: SK46 3100 0000 0044 1005 7403; SWIFT: LUBA SK2X  VS: 741

Školenie je určené držiteľom osvedčení (6.tr.) a preukazov (5.tr.) pred ukončením doby platnosti 5 rokov (doklady z rokov 2014).  Zároveň je treba odovzdať fotokópiu platného osvedčenia/preukazu.

Účastnícky poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách (občerstvenie, honorár a cestovné lektora, študijné materiály, poštovné a réžia).