AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA PRACOVNÍKOV NÍZKOTLAKOVÝCH KOTLOV V. A VI. TRIEDY

(1-dňové školenie)

Termín konania: upresníme po prihlásení aspoň 8 osôb (jar 2021)

Miesto konania: DunAkadémia, Hlavná 23, Dunajská Streda (I. posch.)

Lektor:   Ľubomír Novák

Bankové spojenie:  Sberbank Slovensko a.s., IBAN: SK46 3100 0000 0044 1005 7403; SWIFT: LUBA SKBX  VS: 741

Školenie je určené držiteľom osvedčení (6.tr.) a preukazov (5.tr.) pred ukončením doby platnosti 5 rokov (doklady z rokov 2014).  Zároveň je treba odovzdať fotokópiu platného osvedčenia/preukazu.

Účastnícky poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách (občerstvenie, honorár a cestovné lektora, študijné materiály, poštovné a réžia).

 

Účastníci sú povinní počas celej prednášky mať rúšku, alebo vhodnú alternatívu!

 

Formulár pre prihlásenie