Kontakt

Adresa / Cím : Hlavná 23,  929 01 Dunajská Streda

Tel. : 0911 469 551 

Kinga Habánová - 0911 918 118

Jitka Kázmérová - 0903 391 904

Email : info@dunakademia.sk

Kontaktný formulár