OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Termín konania: 26.03.2020 od 09.00 hod (prezentácia 08.30 - 09.00 hod.) - z dôvodu karantény presunutý termín na neurčito

Miesto konania:  DunAkadémia, Hlavná 23, Dunajská Streda, I. poschodie

Lektor: Mgr. Vladimír Salaj, VM Corporation s.r.o.

odborný seminár je určený pre všetkých záujemcov o danú problematiku.

 

PROGRAM:

 

✓ Predmet, pôsobnosť, základné pojmy nového zákona o ochrane osobných údajov, vymedzenie pojmov so zameraním na zmeny oproti predchádzajúcej úprave

 

✓ Zásady spracúvania osobných údajov, zákonnosť, osobitné kategórie, kedy potrebujeme súhlas dotknutej osoby, vyžadovanie a zverejňovanie fotografií

 

✓ Dohľad nad ochranou osobných údajov, práva dotknutej osoby, poverenie osoby pre dohľad, zákonná požiadavka a dobrovoľnosť

 

✓ Zodpovedná osoba, činnosť a úlohy zodpovednej osoby v praxi, kto ju nepotrebuje

 

✓ Bezpečnosť osobných údajov, bezpečnostná dokumentácia, podľa čoho ju spracovať? Popis rôznych informačných systémov, ako riešiť analýzu rizík, kto vydáva kódexy správania? Čo je súlad so zásadami spracúvania

 

✓ Prevádzkovateľ – Sprostredkovateľ, obsah zmluvy so sprostredkovateľom v praxi, na čo nesmieme zabudnúť ?

 

✓ Osobitné situácie, spracúvanie fotografií, rodné čísla, mlčanlivosť, osobitný účel – archivácia, kamerové systémy

 

✓ Právny základ pre kamerové systémy, čo nepatrí do osobného spisu, detaily popisu pracovnej činnosti atď.

 

✓ Diskusia, riešenie námetov účastníkov odborného seminára.

 

 

Účastníci školenia dostanú potvrdenie o absolvovaní školenia.

V prípade záujmu o seminár prosíme zaslať nasledovné údaje:

titul, meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia.

Formulár pre prihlásenie