OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

PODĽA ZÁKONA 18/2018 Z. Z. („GDPR“) A BEZPEČNOSTNÁ DOKUMENTÁCIA V PRAXI​

Termín konania: 26.03.2020 od 09.00 hod (prezentácia 08.30 - 09.00 hod.) - z dôvodu karantény presunutý termín na neurčito

Miesto konania: DunAkadémia, Hlavná 23, Dunajská Streda, I. poschodie

Lektor: Mgr. Vladimír Salaj, VM Corporation s.r.o.

Účastnícky poplatok: 42,00 €

(Účastnícky poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách  (honorár a cestovné lektora, študijné materiály, poštovné, občerstvenie a réžia).

 

odborný seminár je určený pre všetkých záujemcov o danú problematiku.

 

Program:

✓ Predmet, pôsobnosť, základné pojmy nového zákona o ochrane osobných údajov, vymedzenie pojmov so zameraním na zmeny oproti predchádzajúcej úprave

✓ Zásady spracúvania osobných údajov, zákonnosť, osobitné kategórie, kedy potrebujeme súhlas dotknutej osoby, vyžadovanie a zverejňovanie fotografií

✓ Dohľad nad ochranou osobných údajov, práva dotknutej osoby, poverenie osoby pre dohľad, zákonná požiadavka a dobrovoľnosť

✓ Zodpovedná osoba, činnosť a úlohy zodpovednej osoby v praxi, kto ju nepotrebuje

✓ Bezpečnosť osobných údajov, bezpečnostná dokumentácia, podľa čoho ju spracovať? Popis rôznych informačných systémov, ako riešiť analýzu rizík, kto vydáva kódexy správania? Čo je súlad so zásadami spracúvania

✓ Prevádzkovateľ – Sprostredkovateľ, obsah zmluvy so sprostredkovateľom v praxi, na čo nesmieme zabudnúť ?

✓ Osobitné situácie, spracúvanie fotografií, rodné čísla, mlčanlivosť, osobitný účel – archivácia, kamerové systémy

✓ Právny základ pre kamerové systémy, čo nepatrí do osobného spisu, detaily popisu pracovnej činnosti atď.

✓ Diskusia, riešenie námetov účastníkov odborného seminára.

 

 

Účastníci školenia dostanú potvrdenie o absolvovaní seminára.

V prípade záujmu o seminár prosíme zaslať nasledovné údaje:

titul, meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia.