NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE - Prehľad zmien v pracovnoprávnych a ďalších predpisoch s účinnosťou 2017

Termín konania:   26. mája 2017 od 9.00h (prezentácia od 8.30 do 9.00h)

Miesto konania:  priestory DunAkadémie, Hlavná 23,  Dunajská Streda

Lektor: Ing. Miluška Horváthová, IBECA s.r.o. Bratislava

Účastnícky poplatok:   39,00 €

Účastnícky poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách  (honorár a cestovné lektora, študijné materiály, poštovné, občerstvenie a réžia).

Bankové spojenie:    Sberbank Slovensko a.s., IBAN: SK46 3100 0000 0044 1005 7403; SWIFT: LUBA SKBX  VS: 26052017

 

 

Pripravený seminár vám pomôže zorientovať sa  v tejto problematike.

Program:

Zmeny :

 1. v Zákonníku práce s účinnosťou od 1.6.2017
 2. v zákone o službách zamestnanosti s účinnosťou od 1.5. 2017
 3. v zákone o starobnom dôchodkovom sporení, o sociálnom poistení,
 4. zdravotnom poistení ( úč.1.6.2017),  rodičovských príspevkoch,
 5. Nový zákon o štátnej službe – základné rozdiely k 1,6.2017, 1.1.2018-19
 6. Zmeny pri výkone práce vo verejnom záujme ( Od 1.6.2017)
 7. Zmeny v zákone   o sociálnych službách ( úč.1.3.2017),

Zmeny v ďalších súvisiacich predpisoch napr.

 • Zmeny v Živnostenskom zákone
 • Civilnom sporovom poriadku,
 • Exekučnom poriadku
 • Školskom zákone ( 1.9.2017)

Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára

 

Účastníci seminára dostanú písomný materiál k danej problematike