AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA PRACOVNÍKOV NÍZKOTLAKOVÝCH KOTLOV V. A VI. TRIEDY

(1-dňové školenie)

Termín konania: 09. októbra 2017 od 08.00 hod. (prezentácia 07.030 - 08.00 hod.)

Miesto konania: DunAkadémia, Hlavná 23, Dunajská Streda (I. posch.)

Lektor:   Ľubomír Novák

Bankové spojenie:  Sberbank Slovensko a.s., IBAN: SK46 3100 0000 0044 1005 7403; SWIFT: LUBA SKBX  VS: 741

Školenie je určené držiteľom osvedčení (6.tr.) a preukazov (5.tr.) pred ukončením doby splatnosti 5 rokov (doklady z jesene roku 2012). Zároveň je treba odovzdať fotokópiu platného osvedčenia/preukazu.

 

Formulár pre prihlásenie