AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA PRACOVNÍKOV NÍZKOTLAKOVÝCH KOTLOV V. A VI. TRIEDY

(1-dňové školenie)

 

Termín konania:  jar 2018

Miesto konania:   DunAkadémia, Hlavná 23, Dunajská Streda (I. posch.)

Lektor:  Ľubomír Novák

Účastnícky poplatok:   47,00 €

Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko a.s., IBAN: SK46 3100 0000 0044 1005 7403; SWIFT: LUBA SKBX  VS: 741

Školenie je určené držiteľom osvedčení (6.tr.) a preukazov (5.tr.) pred ukončením doby splatnosti 5 rokov (doklady z roku 2012). Zároveň je treba odovzdať fotokópiu platného osvedčenia/preukazu.